خبر خبر

قطعي سامانه 199 فرودگاه تبريز
بدينوسيله به اطلاع ميرساند
سرویس مرکز تماس اطلاعات پرواز فرودگاه تبریز (شماره ۱۹۹) به دلیل به روز رسانی سرورها و لزوم ارتقاء نرم افزاری ، از ساعت ۱۲ لغایت ۱۴ ظهر روز شنبه ۴ تیر ماه قطع خواهد بود.
روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد