خبر خبر

امضاي تفاهم نامه همکاري فيمابين اداره کل فرودگاههاي آذربايجان شرقي و پتروشيمي تبريز
به موجب اين تفاهمنامه که به امضاي مديرکل فرودگاههاي استان و مديرعامل شرکت پتروشيمي تبريز رسيد ، مقرر گرديد در راستاي افزايش تجهيزات فرودگاهي در زمان حوادث احتمالي ، شرکت پتروشيمي تبريز نسبت به اعزام چرثقيل ۷۰ تني به فرودگاه تبريز براي جابجايي هواپيماي سانحه ديده اقدام کند.

این تفاهمنامه به منظور رعایت الزمات سازمان هواپیمایی کشوری و اخذ گواهینامه فرودگاهی به امضاء مدیران ارشد این دو مجموعه رسید.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد