خبر خبر

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان استفاده از فضاها و محل هاي تبليغاتي داخل ترمينال فرودگاه هاي استان
اداره کل فرودگاههاي استان آذربايجان شرقي در نظر دارد

در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرین و مشایعين فرودگاهی نسبت به واگذاري استفاده از: فضاها و محل هاي تبليغاتی فرودگاه تبریز و سهند را به شرکتها، کانونها و موسسات تبلیغاتی که دارای مجوز معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی کشور در استان آذربایجان شرقی می باشند.

متن آگهی به شرح ذیل است :

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد