خبر خبر

احياء خطوط ترافيکي سطوح پروازي فرودگاه تبريز
عمليات احياء و تجديد خط کشي سطوح پروازي فرودگاه تبريز انجام شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاههای آذربایجان شرقی این اقدام در راستای استاندارد سازی سطوح پروازی و افزایش ایمنی نشست و برخاست پروازها انجام پذیرفت و خطوط ترافیکی هر دو باند فرودگاه تبریز و همچنین محل پارک هواپیماها احیاء و مجددا رنگ آمیزی شد.

این عملیات با هماهنگی و همکاری اداره کل تجهیزات فرودگاهی شرکت فرودگاهها و اداره امور فنی و تجهیزات فرودگاه تبریز با استفاده از 27 تن رنگ سفید ، زرد و مشکی در مساحتی حدود 30 هزار متر مربع انجام گرفته است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد