خبر خبر

استمرار فعاليت بازرسان سازمان هواپيمايي کشوري در فرودگاه تبريز
دومين گروه از بازرسان سازمان هواپيمايي کشوري با هدف نظارت بر عملکرد شرکت هاي هواپيمايي و شرکتهاي هندلينگ کننده در ايام نوروز ، در فرودگاه تبريز مستقر شده اند.

این کارشناسان از سوی "معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری" و با تمرکز بر فعالیت ایرلاین ها و شرکتهای خدمات زمینی فرودگاهی در تبریز حضور دارند که بازدید از آشیانه تعمیرات تخصصی شرکت هواپیمایی آتا و همچنین نحوه سرویس دهی شرکت های هندلینگ کننده ، بخشی از اقدامات روز گذشته بازرسان سازمان هواپیمایی کشوری در فرودگاه تبریز بود.

معاون عملیات فرودگاهی ، رئیس اداره حراست فرودگاههای استان و روسای ایستگاه مستقر در فرودگاه تبریز ، این کارشناسان را همراهی می کنند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد