خبر خبر

کسب رتبه شايسته تقدير براي دومين سال پياپي
اداره کل فرودگاههاي استان آذربايجان شرقي براي دومين سال پياپي " رتبه شايسته تقدير" در بين دستگاههاي اجرايي اين استان در موضوع ترويج امر نماز را کسب کرد.

لوح تقدیر ارسالی مدیراقامه نماز استان به رامین آذری مدیرکل فرودگاههای استان به شرح ذیل است

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد