خبر خبر

وزير راه و شهرسازي تاکيد کرد:‌
الزام عضويت مديران روابط عمومي در شوراي مديران دستگاه‌ها/ عزل و نصب روابط عمومي دستگاه هاي تابعه منوط به هماهنگي با مرکز ارتباطات و اطلاع رساني
وزير راه و شهرسازي در بخشنامه‌اي بر نقش و اهميت روابط‌عمومي به عنوان بازوي کارآمدي و تسهيل کننده ارتباطات سازمان با مردم تاکيد و هرگونه عزل و نصب روابط عمومي دستگاه هاي تابعه اعم از سازمانها و شرکتهاي تابعه و ادارات کل راه و شهرسازي استان ها را منوط به هماهنگي با مرکز ارتباطات و اطلاع رساني اين وزارتخانه کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران؛ رستم قاسمی در این بخشنامه اجرای برنامه و بودجه سالانه هر یک از روابط عمومی های دستگاه های تابعه را مشروط به تصویب در مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی کرد.
عضویت رسمی کلیه مدیران و روسای روابط عمومی دستگاههای تابعه و استانی در جلسات شورای مدیران،  هماهنگی با مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی به منظور افتتاح پروژه های ملی بزرگ که ناظر  به حضور مقامات ارشد کشوری و لشکری است و تصویب اجرای برنامه های اطلاع رسانی، ارتباطی، تبلیغاتی و انتشاراتی زیرمجموعه های روابط عمومی سازمانها و شرکتهای تابعه در این مرکز از دیگر محورهایی است که وزیر راه و شهرسازی بر آن تاکید کرده است.
 
دستگاه های تابعه از تنزل جایگاه روابط عمومی ها در ساختار سازمانی پرهیز کنند/ ساختار روابط عمومی ها به ا اداره کل یا مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی ارتقا یابد
پیرو صدور این بخشنامه، مدیر مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، طی بخشنامه ای به روابط عمومی کلیه زیرمجموعه های این وزارتخانه ضمن تاکید بر ضرورت هماهنگی سیستمی و دستیابی به وحدت رویه در فعالیت های ارتباطی و اطلاع رسانی، هرگونه عزل و نصب روسا و مدیران ارتباطات و اطلاع رسانی دستگاه های تابعه اعم از سازمانها و شرکتهای تابعه و ادارات کل راه و شهرسازی استان ها را منوط به دریافت نظر از این مرکز کرد.
امین کیانی با اشاره به جایگاه و نقش تاثیر گذار روابط عمومی ها در اطلاع رسانی فعالیت های دستگاه های اجرایی و بخصوص ضرورت آگاهی مردم شریف ایران اسلامی از تلاش های دولت خدمتگزار مردمی در حوزه حمل و نقل و مسكن و شهرسازی تاکید کرد: کلیه دستگاه های تابعه و وابسته اعم از سازمان ها، شرکت های تابعه از تنزل جایگاه روابط عمومی ها در ساختار سازمانی آتی خود جلوگیری کرده و برای اصلاح ساختار با مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت متبوع هماهنگی لازم را انجام دهند.
وی همچنین با توجه به عنوان رسمی مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی خواستار اصلاح عنوان روابط عمومی خود به اداره کل یا مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی کلیه دستگاه های تابعه شد.
کیانی در این بخشنامه اتخاذ تدابیر لازم از سوی دستگاه های تابعه برای ایجاد ساختاری مستقل از حوزه مدیرعامل و یا ریاست سازمان برای جایگاه ارتباطات و اطلاع رسانی را ضروری خواند و با اشاره به برگزاری جلسات شورای هماهنگی ارتباطات و اطلاع رسانی به صورت ماهانه، خواستار حضور مدیر کل / مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی آن حوزه در جلسات شد.
وی همچنین در بخشنامه دیگری با استناد به بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لزوم هماهنگی سازمان ها، شرکت های تابعه و ادارات کل استانی در زمان عزل و نصب مدیران ارتباطات و اطلاع رسانی و دیگر امور با این مرکز و همچنین وظایف ابلاغی از سوی ایشان به مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی بر موارد ذیل تاکید کرد:
1- عضویت رسمی کلیه مدیران و روسای روابط عمومی های دستگاههای تابعه در جلسات شورای معاونین آن حوزه
2- مشارکت، حمایت و حضور در نمایشگاهها و همایشهای کشوری مرتبط به حوزه راه و شهرسازی و انجام برنامه های افتتاح پروژه های ملی بزرگ مقياس، صرفا با هماهنگی مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی صورت پذیرد.
3- با توجه به انجام تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی با سازمان صدا و سیما لازم است قراردادهای منعقده سازمان و شرکت تابعه در ذیل این تفاهم نامه قرار گیرد تا از مزایای آن بهره برداری شود.
4- با توجه به تشکیل دو شورای مسکن و حمل و نقل در مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی برای هماهنگی سیستمی و پیشبرد اهداف وزارت متبوع هرگونه برون داد رسانه ای زیر مجموعه ها در حدود تصمیمات راهبردی رسانه ای این شوراها باشد.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد