خبر خبر

آگهي تجديد مناقصه عمومي تک مرحله اي خريد ، نصب و راه اندازي موتور مولد برق اضطراري فرودگاه تبريز
شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران(اداره کل فرودگاههاي استان آذربايجان شرقي)در نظر دارد نسبت به خريد ، نصب و راه اندازي موتور مولد برق اضطراري اداره کل فرودگاه هاي آذربايجان شرقي بشرح موضوع ذيل الذکر از بين اشخاص حقيقي و حقوقي و از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.

شرح کامل آگهی به شرح ذیل است:

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد