خبر خبر

معاون عمليات هوانوردي فرودگاههاي استان آذربايجان شرقي منصوب شد
علي حسن نژاد با ابلاغ معاون توسعه مديريت و منابع شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران به عنوان معاون عمليات هوانوردي فرودگاههاي استان آذربايجان شرقي منصوب شد.

در ابلاغ صادر شده از سوی علی شورمیج خطاب به علی حسن نژاد آمده است:

با عنایت به تعهد، سوابق و تخصص جنابعالی و براساس پیشنهاد مدیر کل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی و موافقت معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و هماهنگی های به عمل آمده به موجب این ابلاغ به بعنوان معاون عملیات هوانوردی منصوب می شوید.

گفتنی است؛ علی حسن نژاد معاون و رئیس اداره مراقبت پرواز و سرپرست معاون عملیات هوانوردی فرودگاههای استان آذربایجان شرقی را در کارنامه خود دارد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد