خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي " سيستم انبار و تدارکات" در فرودگاه تبريز
يک دوره آموزشي با عنوان " سيستم انبار و تدارکات" در فرودگاه تبريز برگزار گرديد.

این دوره به مدت 6 ساعت براي 8 نفر از پرسنل اداره امورمالي فرودگاههاي تبريز، اردبیل و کرمانشاه در تاریخ 23 بهمن ماه با هدف افزايش دانش، بينش و ارتقاي سطح علمی در این حوزه و آشنایی فراگیران با مفاهیم و ویژگیهای سیستم انبار و تدارکات برگزار گردید.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد