خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي "سيستم هاي اطلاعاتي مديريت (MIS) و کاربرد آن در امور مالي" در فرودگاه تبريز
دوره آموزشي "سيستم هاي اطلاعاتي مديريت (MIS) و کابرد آن در امور مالي" در فرودگاه تبريز در حال برگزاري است.

این دوره با هدف آشنايي شركت كنندگان با سيستمهاي اطلاعاتي مديريت جهت اعمال كنترل و نظارت دقيق تر بر نحوه پيشرفت امور در سازمان و كمك مديران جهت اتخاذ سيستم هاي اطلاعاتي برگزار می گردد.

دوره آموزشی فوق به مدت 32 ساعت براي 18 نفر از پرسنل اداره امور مالي فرودگاههاي تبريز و سهند از تاریخ 98/11/20 توسط ناصر ساکی معاونت اقتصادي و توسعه مديريت منابع فرودگاههای استان آذربایجان شرقی در فرودگاه تبریز در حال برگزاری است و در پایان دوره به شرکت کنندگان، گواهینامه اعطاء خواهد شد.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد