خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي هوانوردي عمومي 1 در فرودگاه تبريز
يک دوره آموزشي با عنوان " هوانوردي عمومي 1 " در فرودگاه تبريز در حال برگزاري است.

این دوره آموزشی به مدت 30 ساعت در دو نوبت براي كليه پرسنل غير عملياتي فرودگاههاي تبريز و سهند با تدریس مدرسان بومی فرودگاه تبریز برگزار می گردد.

هدف از برگزاری این دوره، آشنايي با مشاغل تخصصي شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، آشنايي با عناصر بخشهاي زميني و هوايي فرودگاهها، آشنايي با سيستم ها و تجهيزات ارتباطي، ناوبري، نظارتي ومديريت ترافيك هوايي و آشنايي با سازمان ها و نهادهاي مستقر در فرودگاه، وظايف ايشان است.

لازم به ذکر است پس از پایان دوره ضمن برگزاری آزمون به شرکت کنندگان گواهی معتبر از سوی شرکت فرودگاهها و ناوبی هوایی ایران اعطا خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد