خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي "جنگ نرم، تهديد نرم و شيوه هاي مقابله با آن" در فرودگاه تبريز
يک دوره آموزشي با عنوان "جنگ نرم، تهديد نرم و شيوه هاي مقابله با آن" در فرودگاه تبريز برگزار شد.

 این دوره آموزشی به مدت 6 ساعت براي كليه مديران پايه و مياني فرودگاههاي تبريز و سهند با هدف ارتقاي دانش فراگيران در خصوص مفاهيم تئوريك، شيوه هاي فعاليت و روش هاي جنگ نرم و شيوه هاي مقابله با آن با تدریس دكتر جماپور عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور تبريز برگزار شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد