خبر خبر

تقدير وزير راه و شهرسازي از مديرکل و معاون عمليات هوانوردي اداره کل فرودگاههاي استان آذربايجان شرقي
وزير راه و شهرسازي با ارسال الواح تقدير جداگانه ي از مديرکل و معاون عمليات هوانوردي ( مسئول حج فرودگاه تبريز) به سبب تلاشهاي ايشان در برگزاري مطلوب عمليات حج سال 98 تقدير کرد.

تصویر لوح ارسالی محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی به شرح ذیل است:

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد