خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي " قانون برگزاري مناقصات " در فرودگاه تبريز
يک دوره آموزشي با عنوان " قانون برگزاري مناقصات " ويژه مديران در فرودگاه تبريز برگزار گرديد.

انتظار مي رود مديران پس از پايان دوره با انواع معاملات و مناقصات و فرآيند و روش هاي انجام مناقصه و نحوه ارزيابي مالي و كيفي مناقصه گران آشنایی لازم را داشته باشند.

دوره مذکور با تدریس دکتر رضازاده به مدت 6 ساعت براي 14نفر از مديران پايه و مياني فرودگاههاي تبريز و سهند،  با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي برگزار گردید.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد