خبر خبر

خط کشي اپرون غربي فرودگاه تبريز
مدير کل فرودگاه هاي استان آذربايجان شرقي از خط کشي اپرون غربي فرودگاه تبريز خبر داد.

رامین آذری با اعلام این خبر افزود: این اقدام در راستای اجرای استاندارهای فرودگاهی و ارتقای ضریب ایمنی پروازها  بطول 3500 متر با رنگ زرد و مشکی انجام گرفته است.

وی افزود: این اقدام با هماهنگی اداره کل تجهیزات و سامانه های فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران انجام شده است که در آن 1250 کیلوگرم رنگ ترافیکی، استفاده شده است.

مدیر کل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی گفت: هزینه این پروژه از محل اعتبارات شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران تامین شده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد