خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي "قانون برگزاري مناقصات" در فرودگاه تبريز
يک دوره آموزشي با عنوان " قانون برگزاري مناقصات" در فرودگاه تبريز برگزار شد.

این دوره ویژه 14 نفر از مديران پايه و مياني فرودگاههاي تبريز و سهند برگزار می شود و هدف از آن آشنايي مديران با انواع معاملات و مناقصات و فرآيند و روش هاي انجام مناقصه و نحوه ارزيابي مالي و كيفي مناقصه گران اعلام شده است.

دوره مذکور به مدت 6 ساعت در تاريخ 98/9/26 با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي برگزار گردید.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد