خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي "آشنايي با قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون الحاق موادي به آن" در فرودگاه تبريز
يک دوره آموزشي با عنوان "آشنايي با قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون الحاق موادي به آن" ويژه مديران در فرودگاه تبريز برگزار گرديد.

انتظار مي رود مديران پس از پايان دوره ضمن آشنایی با تكاليف دريافت هر گونه وجه، كالا يا خدمات توسط سازمان ها، نحوه هزينه نمودن دستگاههاي اجرايي در خصوص خريد تقويم سالانه و نحوه تامين اعتبارات جاري و عمراني مربوط به پژوهش ها را توضيح دهند .

دوره مذکور به مدت 6 ساعت براي 15 نفر از مديران پايه و مياني فرودگاههاي تبريز و سهند ، روز يكشنبه مورخ 98/9/24  برگزار گردید.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد