خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي "سيستم ها و روشها" در فرودگاه تبريز
يک دوره آموزشي با عنوان سيستم ها و روش ها فرودگاه تبريز در حال برگزاري است.

از فراگيران انتظار مي رود پس از اتمام دوره بتوانند مراحل و فنون بهبود سيستمها و روشها را تشريح نمايند و آنها را در يك نمونه عملي و در سازمان بكار گيرند.

این دوره آموزشی به مدت 32 ساعت براي 9 نفر از پرسنل اداري فرودگاههاي تبريز و سهند از تاريخ  98/9/10 تا تاريخ 98/10/11 برگزار می گردد.

لازم به ذکر در پایان ضمن برگزاری آزمون به شرکت کنندگان مدرک معتبر اعطا خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد