خبر خبر

انتصاب مديرکل فرودگاه هاي آذربايجان شرقي به عنوان مدير پروژه طرح هاي تملک دارايي- سرمايه اي
از سوي مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، مديران کل فرودگاه هاي آذربايجان شرقي، با حفظ پست سازماني به عنوان مدير پروژه طرح هاي تملک دارايي- سرمايه اي و نيز پروژه هاي نگهداري فرودگاه هاي استان منصوب شدند.

براساس ابلاغ های سیاوش امیرمکری، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، رامین آذری، مدیرکل فرودگاه های آذربایجان شرقی، با توجه به لزوم مشارکت حداکثری و بهره برداری بهینه از منابع و امکانات موجود و در راستای حفظ منابع شرکت و بند هشت مصوبه 478 هیات مدیره با حفظ پست سازمانی به این سمت منصوب شده اند.

مدیر کل فرودگاه های آذربایجان شرقی، باید با توجه به شرح وظایف مدیران پروژه، ضمن برنامه ریزی مستمر در اجرای تعهدات، اقدامات لازم را انجام و گزارش متناظر را در پایان هر ماه به معاون عملیات فرودگاهی شرکت منعکس کنند. در این چارچوب مسوولیت مدیریتی و فنی اقدامات و جایگاه پاسخگویی به نهادهای نظارتی با این افراد است.

بر اساس این ابلاغ ها، ارزیابی عملکرد پیرامون حسن انجام وظایف به تفکیک هر پروژه به صورت مستمر انجام می شود که نتایج حاصل، ملاک سنجش صحت عملکرد خواهد بود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد