خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي " محاسبه و مديريت قيمت تمام شده خدمات" در فرودگاه تبريز
يک دوره آموزشي با عنوان " محاسبه و مديريت قيمت تمام شده خدمات" در فرودگاه تبريز در حال برگزاري است.

انتظار مي رود شركت كنندگان در پايان دوره بتوانند در حوزه حسابداري مديريت از طريق تكنيك هزينه يابي بر مبناي فعاليت قيمت تمام شده خدمات دستگاه اجرايي خود را محاسبه نموده و از طريق روش مديريت بر مبناي فعاليت و شناسايي فعاليت هاي با ارزش افزوده و بدون ارزش افزوده نسبت به ارتقاي كارآيي و مديريت بهينه هزينه ها اقدام نمايند.

این دوره به مدت 12 ساعت براي 20 نفر از پرسنل اداره امورمالي فرودگاههاي تبريز و سهند در تاريخ هاي 98/9/17 و 98/9/25 برگزار می گردد و در پایان ضمن برگزاری آزمون به شرکت کنندگان مدرک معتبر اعطا خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد