خبر خبر

آگهي فراخوان تهيه لوازم و اجراي سيستم هاي آبياري قطره اي و آبپاش هاي مخفي شونده (چمن) اراضي فروگاه بين المللي شهيد مدني تبريز
آگهي فراخوان پيمانکاران

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد مناقصه (تهیه لوازم و اجرای سیستم های آبیاری قطره ای و آبپاش های مخفی شونده (چمن) اراضی فروگاه بین المللی شهید مدنی تبریز )را براساس قانون مناقصات و از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی  ز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .

شرح آکهی به شرح ذیل است:

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد