خبر خبر

در راستاي سرويس دهي مطلوب و ايمن به پروازهاي فرودگاه تبريز انجام پذيرفت/ امضاي تفاهم نامه بين ادارات مراقبت پرواز و مخابرات و فن آوري اطلاعات
کارشناس مسئول مخابرات و فن آوري اطلاعات فرودگاه تبريز از امضاي تفاهمنامه ما بين اين واحد و اداره مراقبت پرواز فروگاه تبريز خبر داد.

محمودحبیبی گفت: این اقدام در راستای سرویس دهی مطلوب و ایمن تر به پروزاهای فرودگاه تبریز انجام می پذیرد که به موجب آن مقرر گردید پیامهای سلامتی پرواز مانند DEP (ورودی پروازها)  و ARR (خروجی پروازها) بدون واسطه توسط همکاران مراقبت پرواز به این واحد اطلاع داده شود.

وی افزود: هم چنین واحد مخابرات و فناوری اطلاعات نیز نسبت به ارسال اطلاعات فوق به مبادی ذیربط اقدام خواهند کرد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد