خبر خبر

در راستاي ترويج فرهنگ نماز انجام پذيرفت/ اقامه نماز جماعت در نمازخانه ترمينال فرودگاه تبريز
در راستاي ترويج و اشاعه فرهنگ نماز در فرودگاه تبريز، نماز جماعت ظهر و عصر امروز در نمازخانه ترمينال اصلي فرودگاه اقامه گرديد.

لازم به ذکر است بنا بر تصمیم شورای اقامه نماز فرودگاه تبریز، مقرر گردیده است یک نوبت از نمازهای جماعت ظهر و عصر این فرودگاه در هر هفته با حضور مدیران فرودگاهی در نمازخانه ترمینال فرودگاه تبریز به همراه مسافرین اقامه گردد.

لازم به ذکر است نماز جماعت ظهر و عصر فرودگاه تبریز همه روزه در مسجد الزهراء این فرودگاه اقامه می گردد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد