خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي PANS-OPS در فرودگاه تبريز
يک دوره آموزشي با عنوان " PANS-OPS " ويژه کارشناسان مراقبت پرواز در فرودگاه تبريز برگزار شد.

هدف از برگزاری این دوره آشنایی شرکت کنندگان با مباحثی در مورد عمليات پرواز، طرح هاي پروازي طراحي شده و سيستمهاي مرتبط در هواپيماها بود که با شركت 12 نفر از كارشناسان مراقبت پرواز از فرودگاه هاي اصفهان،  تبريز، بجنورد، اراك و يزد  به مدت 30 ساعت به میزبانی فرودگاه تبریز برگزار شد.

لازم به ذکر است در پایان دوره، ضمن برگزاری آزمون به شرکت کنندگان مدرک پایان دوره اعطا خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد