خبر خبر

برگزاري هماهنگي عمليات زمستاني در فرودگاه تبريز/ طهماسبي : فرودگاه تبريز آماده استقبال از فصل سرماست
روز سه شنبه مورخ 9/7/98 جلسه هماهنگي عمليات زمستاني فرودگاه تبريز برگزار گرديد.

این جلسه در راستاي الزامات سازمان هواپيمايي كشوری، سياست هاي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران برای فرودگاههاي برف گير و اجراي مفاد دستورالعمل زمستاني فرودگاه تبريز با حضور معاونین عملیات هوانوردی و عملیات فرودگاهی استان انجام پذیرفت.

در این جلسه که معاون عمليات پايگاه شکاری شهيدسرلشکر فكوري و نمایندگان نهادها و ارگانهای دخیل در امر برف روبی حضور داشتند، طهماسبی گفت: این جلسه به جهت انجام آخرین هماهنگی ها در آستانه فصل سرما انجام می پذیرد و علاوه بر تشريح تجهيزات موجود در فرودگاه تبریز، الويت هاي برفروبي در ايرسايد نیز تبیین می گردد.

وی افزود: با توجه به لزوم انجام به موقع پروازها و هم چنین پاسخگویی شرکت های هواپیمایی در هنگام تاخیرات احتمالی، بایستی شرکت های هواپیمایی نسبت به تعيين فرد پاسخگو در زمان بروز تاخيرات اقدام نمایند.

در این جلسه هم چنین مقرر گردید در صورت لزوم، تجهیزات پایگاه شکاری شهید سرلشکرفکوری، با هماهنگی معاون عملیات هوانوردی اداره کل در برف روبی شرکت نمایند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد