خبر خبر

معاون عمليات فرودگاهي فرودگاههاي استان آذربايجان شرقي منصوب شد
عليرضا جمشيدي با ابلاغ معاون توسعه مديريت و منابع شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران به عنوان معاون عمليات فرودگاهي فرودگاههاي استان آذربايجان شرقي منصوب شد.

در ابلاغ صادر شده از سوی علی شورمیج خطاب به علیرضا جمشیدی آمده است:

با عنایت به تعهد، سوابق و تخصص جنابعالی و براساس پیشنهاد مدیر کل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی وموافقت معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و هماهنگی های به عمل آمده به موجب این ابلاغ به بعنوان معاون عملیات فرودگاهی منصوب می شوید.

گفتنی است؛ علیرضا جمشیدی مدیر فرودگاه ماکو، معاون عملیات فرودگاهی فرودگاههای استان آذربایجان شرقی و معاون عملیات فرودگاهی فرودگاههای استان مازندران را در کارنامه خود دارد. و پیش از این محمدعلی نائل قراملکی  عهده دار این سمت بود.ومحمد علی نائل قراملکی در حال حاضر مدیر کل فرودگاههای استان آذربایجان غربی است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد