خبر خبر

تقدير مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از عوامل برگزارکننده " نخستين دوره آموزشي مباني هوانوردي ويژه اصحاب رسانه" در فرودگاه تبريز
رئيس هئيت مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران با ارسال الواح تقدير جداگانه اي از عوامل برگزارکننده " نخستين دوره آموزشي مباني هوانوردي ويژه اصحاب رسانه" در فرودگاه تبريز تقدير کرد.

تصویر لوح تقدیر مدیرعامل به آقایان رامین آذری، عظیم طهماسبی، محمد حاجی پور، محمد حسین روحی، جبرائیل دهقانی و محمود علی ابن علی به شرح ذیل است:

هم چنین مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی با ارسال لوح تقدیری از آقایان رامین معصومی، محمد استادی، هادی نجاتی، محسن عبدی رحمانی و هم چنین خانم مریم شهنوازی که در برگزاری هر چه بهتر این دوره آموزشی و هم چنین نشست خبری مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در تبریز تلاش کرده بودند تقدیر کرد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد