خبر خبر

در قالب عمليات کابل گذاري در فرودگاه تبريز صورت گرفت/ بهسازي و ترميم کابلهاي روشنايي باند فرودگاه تبريز
سرپرست معاونت عمليات فرودگاهي فرودگاههاي آذربايجان شرقي از بهسازي و ترميم کابلهاي روشنايي باند 12L – 30R فرودگاه تبريز خبر داد.

هرزندی گفت: این عملیات به منظور افزایش ایمنی نشست و برخاست پروازها و هم چنین پایداری سیستم روشنایی باند انجام پذیرفته است.

وی افزود: این عملیات در قالب پروژه کابل گذاری و کنده کاری کنار باند فرودگاه تبریز و به مقدار 600 متر طول و با اعتباری بالغ بر 250 میلیون ریال انجام پذیرفته است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد