خبر خبر

لوله گذاري و گازرساني به محل جديد ايستگاه تقليل فشار گاز در فرودگاه تبريز
سرپرست معاونت عمليات فرودگاهي فرودگاههاي آذربايجان شرقي از لوله گذاري و گازرساني به محل جديد ايستگاه تقليل فشارگاز در فرودگاه تبريز خبر داد.

هرزندی گفت: این اقدام به منظور افزایش ظرفیت ایستگاه از 1000 به 2500 مترمکعب و به متراژ 850 متر طول با لوله پلی اتیلن 125 میلی متر انجام گرفته است.

لازم به ذکر است هزینه اجرایی این عملیات در حدود 160 میلیون تومان است که از محل اعتبارات شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران تامین شده است.

-------------------------------------
نظرات