خبر خبر

با حضور مديرکل فرودگاههاي استان تشکيل شد / برگزاري جلسه کميته ايمني در فرودگاه تبريز
جلسه کميته ايمني فرودگاه تبريز با حضور مديرکل فرودگاههاي استان آذربايجان شرقي تشکيل شد.

در این جلسه که اعضای کمیته ایمنی فرودگاه تبریز حضور داشتند، آذری هدف از تشکیل این جلسه را افزایش سطح ایمنی در فرودگاه تبریز عنوان کرد وگفت: مهم ترین اولویت کمیته ایمنی فرودگاه تبریز بایستی مهیا نمودن شرایط برای اخذ گواهینامه فرودگاهی باشد.

در این جلسه مباحثی از جمله مشكلات مربوط به بهسازي اپرون شرقي، تقويب مديريت اپرون و حضور حداكثری مارشالر در پروازهاي شبانه در اپرون، نظارت بيشتر بر فعاليت شركتهای هواپیمایی در اپرون توسط مدير اپرون و مارشالرها و هم چنین اهمیت ایجاد فرهنگ ترافيكي فرودگاهي بررسی گردید.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد