خبر خبر

ايجاد اتاق مستقل UPS مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي فرودگاه تبريز
کارشناس مسئول حوزهIT اداره مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي فرودگاه تبريز از ايجاد اتاق مستقل UPS مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي اين فرودگاه خبر داد.

دهقانی گفت:  این اقدام در راستای استاندارد سازی و اجرای پدافند غیر عامل انجام پذیرفته است و از مهم ترین اهداف آن می توان به کاهش خطرات انفجار و آتش سوزی دستگاه UPS و باطریهای آن برای دستگاههای سرور و زیرساخت اشاره کرد که با جداسازی  UPS ها و باطریها از دستگاههای سرور و زیرساخت، این هدف محقق گردید.

وی افزود: هم چنین با نصب دستگاه UPS دوم و موازی سازی آن با دستگاه اول، زمان پشتیبانی برق UPS ها افزایش یافته و ایجاد Redundancy برای مواقع خرابی  UPS  صورت پذیرفته است بطوری که در صورت بروز اشکال در یکی از UPSها، دستگاه دیگر به صورت اتوماتیک و بدون قطع برق به شبکه سرویس خواهد داد.

 دهقانی در توضیح هدف سوم از انجام این پروژه گفت: در این مرحله بحث توسعه اتاق سرور فرودگاه تبریز مطرح بود که با خروج UPS از اتاق سرور، فضای کافی برای توسعه و اضافه نمودن رکهای جدید میسر گردید که این رکها نیز پس از استاندارد سازی و بهسازی اتاق سرور، نصب و راه اندازی خواهند گردید.
لازم به ذکر است این پروژه با هزینه ای به مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران انجام گردیده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد