خبر خبر

برنامه برگشت پروازهاي حج تمتع فرودگاه تبريز اعلام شد
برنامه برگشت پروازهاي حج تمتع فرودگاه تبريز اعلام شد که بر اساس آن نخستين پرواز برگشت حجاج استان ساعت 7:50 روز سه شنبه 12 شهريور ماه وارد فرودگاه تبريز خواهد شد.

طبق برنامه اعلام شده، عملیات برگشت حجاج فرودگاه تبریز تا تاریخ 17/6/98 ادامه خواهد یافت و طی این مدت حجاج اعزامی از استان آذربایجان شرقی و هم چنین استان اردبیل با 21 پرواز شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما) به کشور باز خواهند گشت.

تصویر برنامه کامل پروازهای برگشت حج تمتع فرودگاه تبریز به شرح ذیل است:

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد