خبر خبر

بازديد حسابرسان ديوان محاسبات کشور از پروژه هاي فرودگاه تبريز
روز دوشنبه مورخ 98/6/4 حسابرسان ديوان محاسبات کشور با حضور در فرودگاه بين المللي شهيد مدني تبريز از پروژه هاي اين فرودگاه بازديد کردند.

دراین دیدار که محسن حسینی سرپرست گروه حسابرسی هئیت ششم امور اقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات کشور و هم چنین زمانپور حسابرس کل هئیت ششم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور نیز حضور داشتند، مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی با ارائه توضیحاتی حاضرین را در جریان آخرین اقدامات انجام شده و نحوه ارائه خدمات در فرودگاه تبریز قرار داد.

در این بازدید که مجید عروجی ذیحساب و مدیرکل امور مالی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، معاونین و رئیس حراست فرودگاههای استان آذربایجان شرقی نیز حضور داشتند، حاضرین از پروژه توسعه اپرون و هم چنین پروژه توسعه ترمینال فرودگاه تبریز بازدید کردند.

در بازدید از پروژه ها آذری مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی در تشریح پروژه توسعه اپرون گفت: پروژه توسعه و بهسازی اپرون بتنی و تاکسی وی های ارتباطی با اعتباری بالغ بر 500 میلیارد ریال از محل اعتبار شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی که با افتتاح آن ظرفیت پذیرش پارکینگ هواپیمای فرودگاه تبریز به بیش از دو برابر افزایش می یابد.

وی در توضیح پروژه توسعه ترمینال نیز گفت: پروژه توسعه  ترمینال  فرودگاه تبریز با هزینه ایی بالغ بر50 میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران که با بهره برداری آن مساحت ترمینال 900 متر مربع توسعه می یابد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد