خبر خبر

آغاز عمليات آسفالت ريزي جاده دسترسي به ترمينال حج فرودگاه تبريز
مديرکل فرودگاههاي استان آذربايجان شرقي از آغاز اجراي آسفالت ريزي در جاده دسترسي به ترمينال حج و منازل سازماني فرودگاه تبريز خبر داد.

آذری گفت: این عملیات در قالب پروژه مرمت و بهسازی فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز انجام می شود و

با توجه به اینکه آسفالت این قسمت از فرودگاه تبریز به دلیل وجود خرابیها وترکها نیاز به بهسازی داشت، تصمیم به بهسازی آسفالت محل های مورد نظر گرفته شد که هدف از آن خدمت رسانی مطلوب تر به زائرین و مستقبلین گرامی و تکریم ارباب رجوع و تسهیل رفت و آمد ایشان است.

وی در توضیح مختصات فنی این پروژه گفت: درزگیری سطح آسفالت با قیر پلیمری به متراژ 1000 متر طول ، تهیه و اجرای آسفالت بیندر و توپکا به میزان 500 تن و هم چنین لکه گیری و اجرای آسفالت در سطحی حدود 6000 متر مربع از جمله اقدامات صورت گرفته در این راستاست.

لازم به ذکر است میزان کل قیر مورد نیاز در این پروژه حدود 3000 تن است که  با نظارت اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی و با اعتباری بالغ بر 8 میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران انجام می شود و تا کنون از حدود 20 درصد پیشرفت فیریکی برخوردار بوده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد