خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي آشنايي با قوانين و مقررات تردد در ايرسايددر فرودگاه تبريز
يک دوره آموزشي با عنوان "آشنايي با قوانين و مقررات تردد در ايرسايد" در فرودگاه تبريز برگزار شد.

این دوره آموزشی با هدف افزايش دانش افراد شاغل در ايرسايد و اطلاع از آخرين قوانين مصوب و ابلاغي سازمان هواپيمايي کشوری و شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ایران و چگونگي تردد در ايرسايد و محدوديت هاي تردد بر اساس نظامنامه مديريت اپرون مصوب سازمان هواپيمايي كشوري ویژه پرسنل شركت هندلينگ آرمان برگزار شد.

لازم به ذکر است این دوره با تدریس مهندس متقی زاده برگزار می شود در پایان، ضمن برگزاری آزمون به شرکت کنندگان مدرک پایان دوره از سوی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اعطا خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد