خبر خبر

انتصاب مسئول ارزيابي عملکرد و دبير کميته مديريت عملکرد فرودگاه تبريز
مديرکل فرودگاههاي استان آذربايجان شرقي ،

طي ابلاغي اصغر سلیمانی زاد نوین را بعنوان مسئول ارزیابی عملکرد و دبیر کمیته مدیریت عملکرد فرودگاه تبريز فرودگاه تبريز منصوب کرد.

تصویر حکم انتصاب به شرح ذیل است:

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد