خبر خبر

انتصاب مسئول ناظر بر خدمات و فضاي سبز فرودگاهي فرودگاه تبريز
مديرکل فرودگاههاي استان آذربايجان شرقي ، طي ابلاغي محمد دواتگر دوزدوزاني را بعنوان مسئول ناظر بر خدمات و فضاي سبز فرودگاهي فرودگاه تبريز منصوب کرد.

تصویر حکم انتصاب به شرح ذیل است:

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد