خبر خبر

رامين آذري مديرکل فرودگاه هاي آذربايجان شرقي شد
با ابلاغي از سوي رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، رامين آذري، مديرکل سابق فرودگاه هاي گلستان به عنوان مديرکل فرودگاه هاي آذربايجان شرقي منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، سیاوش امیرمکری در ابلاغ مسوولیت جدید آذری بر استفاده از ظرفیت های موجود و همیاری استاندار در اجرای ماموریت های محول تاکید کرده است.

از جمله مهمترین ماموریت های ابلاغ شده به آذری می توان به استقرار سیستم مدیریت ایمنی و ارتقای سطح خدمات فرودگاهی و هوانوردی در جهت پاسداشت حقوق شهروندی مسافران و هماهنگی موثر با شرکت های هواپیمایی و نهادهیا حفاظتی- امنیتی و دیگر مجموعه های مرتبط با خدمات فرودگاهی، توسعه کار تیمی، افزایش مهارت ها و بهبود شرایط کاری منابع انسانی متخصص ضمن تاکید بر شناسایی و به کارگیری نیروهای مستعد و جوان با هدف همتا پروری و کادر سازی، نگهداری اصول زیرساخت های موجود و بهره برداری موثر و اقتصادی از ظرفیت های فرودگاهی، توسعه کسب و کارها و وصول به موقع درآمدها ضمن تاکید بر انضباط مالی، اجتناب از اتلاف منابع، کاهش هزینه ها با تاکید بر کاهش مصرف انرژی، رعایت دقیق قوانین و مقررات و هماهنگی کامل با ستاد شرکت و تلاش و پیگیری مجدانه تملک اراضی لازم به منظور توسعه زیرساخت های موردنیاز بر اساس طرح جامع فرودگاه تبریز اشاره کرد.

وی همچنین ملزم شده به برنامه ریزی لازم برای تصویب طرح های میان مدت و بلندمدت فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز با توجه به پتانسیل دیریته تبریز به عنوان یکی از قطب های کشور در زمینه های مختلف بپردازد و تعامل موثری با واحدهای نظامی و انتظامی داشته باشد به گونه ای که ضمن تسهیل ماموریت های این نیروها امکان گسترش فرودگاه و توسعه پروازهای مسافری و تجاری از مناطق مختلف میسر شود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد