خبر خبر

مصطفي صفايي معاون عمليات فرودگاهي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران شد
با ابلاغي از سوي رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، مصطفي صفايي، مديرکل سابق فرودگاه هاي آذربايجان شرقي، به معاونت عمليات فرودگاهي منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، سیاوش امیرمکری در ابلاغ مسئولیت جدید مصطفی صفایی به عنوان معاون عملیات فرودگاهی، انجام ماموریت هایی از جمله  ساماندهي  امور حوزه معاونت با هدف تسريع در اجرای پروژه هاي تامين تجهيزات و عمراني از طريق رفع تمركز در ستاد و تفويض اختيار به فرودگاه ها، توسعه كار تيمي، افزايش مهارت ها و بهبود شرايط كاري منابع انساني متخصص ضمن تاكيد بر شناسايي و به كارگيري نيروهاي مستعد و جوان با هدف همتا پروري و كادرسازي، ايجاد تحول در  برنامه ريزي، نظارت، تعريف پروژه ها و چابك سازي ادارات كل زير مجموعه با هدف اجراي به موقع و اقتصادي كارها در چارچوب طرح جامع فرودگاه ها و اجراي استانداردهاي نوين مديريت در پروژه ها، تقويت و ساماندهي نظام هاي مهندسي ارزش، مديريت پروژه و مستندسازي فرآيندها، دستوالعمل ها و ايجاد بانك اطلاعات فني كامل پروژه ها و ثبت و به كارگيري تجارب حاصل از طراحي و ساخت با هدف بهبود وضعيت و ارتقاي كارآمدي و استقرار سيستم كنترل پروژه و مديريت كيفيت از ابتدا تا انتهاي تمام پروژه ها و پيگيري مداوم و مستمر آن را خواستار شده است.

صفایی همچنین موظف شده است که ضمن اقدام در تدوين و اجراي فرآيندهاي نظارت بر عملكرد مهندسان مشاور و شركت هاي پيمانكاري با تاكيد بر پيشرفت صحيح و به موقع پروژه ها و ارزيابي ادواري سطح دانش، توان اجرايي آنها و نظارت بر حسن اجراي قراردادهاي منعقده، وظایفی از جمله پيگيري لازم برای اتمام و به بهره برداري رساندن طرح هاي توسعه فرودگاهي برنامه ريزي شده و در حال اجرا، پيش بيني برای تملك اراضي مورد نياز به منظور اجراي طرح هاي توسعه آتي فرودگاه ها، برنامه ريزي نگهداري اصولي از زير ساخت ها و تجهيزات موجود و اجتناب از هرگونه اتلاف منابع و تلاش در كاهش هزينه ها با تاكيد بر كاهش مصرف انرژي، بازخواني و در صورت لزوم باز طراحي طرح هاي جامع فرودگاهي با استفاده از تجارب نوين و تكنولوژي روز جهاني با اولويت ارتقاي طرح هاي جامع فرودگاههاي بزرگ كشور، همكاري علمي – فني مشترك با دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتي و شركت هاي دانش بنيان در امور توسعه، تجهيز، بهسازي در راستاي تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي و بهره گيري از توان توليد داخلي مناسب در جهت رونق توليد در كشور، نظارت و پيگيري موثر در امور مديريت بحران و پدافند غيرعامل و استانداردهاي فرودگاهي و استقرار سيستم تعمير و نگهداري تجهيزات و قطعات يدكي فني جهت بهره برداري صحيح از دارایي هاي شركت را انجام دهد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد