خبر خبر

برگزاري نخستين جلسه کارگروه توسعه مديريت استان در فرودگاه تبريز
روز چهارشنبه مورخ 98/3/22 نخستين جلسه کارگروه توسعه مديريت در فرودگاه تبريز برگزار گرديد.

در ابتدای این جلسه که با حضور فتح زاده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وخانم قاسمی رئیس گروه نوسازی اداری ومدیریت عملکرد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان و هم چنین کارشناسان اداره کل فرودگاههای استان برگزار گردید، مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی ضمن خیر مقدم به حاضرین و تشریح فعالیت کمیته های اداره کل، خواستار ارائه گزارش عملکرد از سوی دبیران و مسئولین کمیته های اداره کل شد.

صفایی خدمت به مردم و ارباب رجوع را مهم ترین رسالت کلیه خدمتگذاران جمهوری اسلامی دانست و گفت: خدمت رسانی مطلوب و باکیفیت به مردم عزیز و مسافرین محترم پروازهای داخلی و بین المللی اولویت کاری بنده، مسئولین و کارکنان فرودگاه تبریز است.

در ادامه خانم عبدالرحیمی مسئول ارزیابی عملکرد اداره کل، دهقانی مسئول IT دبیر کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی،  نوری رئیس اداره بازرگانی کمیته ساختار وفناوری های مدیریتی، روحی رئیس اداره حراست دبیرکمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و معصومی رئیس اداره امور عمومی دبیرکمیته سرمایه انسانی گزارشی از عملکرد حوزه مربوط به خود در سال گذشته و هم چنین برنامه های سال جاری ارائه کردند.

در ادامه جلسه دکتر فتح اله زاده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن ابراز رضایت از وضعیت کلی فرودگاه تبریز در این حوزه و تشکر از توضیحات ارائه شده توسط کارشناسان اداره کل و هم چنین اقدامات انجام شده در این راستا گفت: فرودگاه تبریز همواره یکی از دستگاههای پیشرو و موفقیت در فرایند ارزیابی عملکرد و هم چنین رضایت ارباب رجوع بوده است که این موفقیت در سایه تلاش، همت و جدیت مدیران و کارشناسان اداره کل محقق شده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد