خبر خبر

مديرکل فرودگاه‎هاي استان بعنوان عضو کميته سرمايه انساني شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران منصوب شد
طي ابلاغي از سوي رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه‎ها وناوبري هوايي ايران، ابراهيم مرادي، محمد اميراني و مصطفي صفائي به عضويت کميته سرمايه انساني منصوب شدند.

به گزارش روابطعمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران؛ سیاوش امیرمکری این ابلاغ ها را در اجرای بند(3) جزء(الف) بخشنامه شماره 200/93/13472 مورخ 93/10/7 سازمان اداری و استخدامی کشور، صادر کرده است.

وی از ابراهیم مرادی، عضو هیات مدیره و راهبر حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع، محمد امیرانی معاون عملیات هوانوردی و مصطفی صفائی، مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی خواسته است که در اجرای احکام مقرر در بخشنامه مذکور و همچنین برنامه چهارم از نقشه راه اصلاح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره 206/93/560 مورخ 20 /1/ 93 شورای عالی اداری) با رویکرد مساعدت همکاران در جهت افزایش انگیزه شغلی و ارتقای بهره وری اقدام کنند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد