خبر خبر

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري خدمات جابجايي مسافران درون شهري و VIPدر فرودگاه بين المللي شهيد مدني تبريز
اداره کل فرودگاههاي استان آذربايجان شرقي در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي،

نسبت به واگذاري بهره برداري از خدمات جابجایی مسافران درون شهري و VIP در فرودگاه بين المللی شهيد مدنی تبریز به مدت حداكثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعایت لایحه قانونی واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور مصوب (1358) و آئين نامه اجرایی آن، از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط بخش خصوصی اقدام نماید.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مطالعه فرمایند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد