خبر خبر

بازديدمعاون عمراني استاندارآذربايجانشرقي ازپروژه هاي فرودگاه تبريز/ ابرازرضايت معاون عمراني استاندارآذربايجانشرقي از پروژه هاي فرودگاه تبريز
روز چهارشنبه مورخ 18/2/98 معاون امور عمراني استاندار آذربايجان شرقي با حضور در فرودگاه تبريز از آخرين وضعيت دو پروژه در دست اجراي اين فرودگاه بازديد کرد.

در این بازدید که مدیرکل، معاونین و حراست فرودگاههای استان و مشاور امور ایثارگران استاندار آذربایجان شرقی نیز حضور داشتند، رحتمی از پروژه های توسعه اپرون و هم چنین توسعه ترمینال فرودگاه تبریز بازدید کرد و ضمن تشکر از زحمات مدیرکل و مجموعه فرودگاههای استان، از وضعیت این پروژه ها ابراز رضایت و بر تسريع انجام پروژه ها تاكيد کرد.

در این بازدید مدیرکل فرودگاههای استان با ارائه توضیحاتی، معاون امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی را در جریان آخرین وضعیت پیشرفت این پروژه ها قرار داد.

صفایی گفت: توسعه اپرون غربی با پیشرفت فیزیکی خوبی در حال اجرا است و با توجه به اینکه از برنامه ریزی انجام شده نیز جلوتر هستیم، پیش بینی می شود در آینده نزدیک به بهره برداری برسد.

وی افزود: پروژه توسعه ترمینال 3 یکی از پروژه های مهم فرودگاه تبریز در چند سال اخیر است که طی آن ترمینال 3 فرودگاه تبریز به مساحت 900 متر مربع توسعه می یابد.

پس از انجام این بازدید، رحمتی با هوایپیمایی فوق سبک Ultralight  شرکت درنا آسمان ، بصورت هوایی ازوضعیت رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه و هم چنین شهر تبریز بازدید کرد.  

سپس حاضرین با حضور در مرکز آموزش فنون هوایی و برج مراقبت پرواز، با پرسنل این مجموعه دیدار و گفتگو کردند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد