خبر خبر

برگزاري جلسه دفاعيه بودجه اداره کل فرودگاه هاي استان آذربايجان شرقي در سال 98
روز شنبه مورخ 98/1/24 جلسه دفاعيه بودجه جاري و سرمايه اي اداره کل فرودگاههاي استان آذربايجان شرقي برگزار شد.

در این جلسه که از طریق ویدئو کنفرانس و با حضور معاون برنامه ريزي و نظارت شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران برگزار شد، مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی از بودجه درخواستی فرودگاه تبریز و سهند در سال 98 دفاع کرد و آن را به تصویب  نهایی رساند.

وی در توضیح اهم پروژه های فرودگاه تبریز در سالجاری گفت: يكي از پروژه هاي مهم فرودگاه تبریز، توسعه و بهسازی اپرون بتنی و تاکسی وی های ارتباطی که با اتمام آن ظرفیت پذیرش پارکینگ هواپیمای فرودگاه تبریز به بیش از دو برابر افزایش می یابد.

صفایی گفت: همچنين پروژه توسعه ترمینال 3 فرودگاه تبریز را در دست اجرا داريم كه طی آن ترمینال 3 فرودگاه تبریز به مساحت 800 مترمربع توسعه می یابد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد