خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي "آسيب شناسي خانواده " در فرودگاه تبريز
يک دوره آموزشي با عنوان " آسيب شناسي خانواده " در فرودگاه تبريز برگزار گرديد.

این دوره آموزشی برای کلیه پرسنل اداره کل به مدت 8  ساعت و با هدف آشنايي ارتقاء سطح آگاهي خانواده در زمينه فرهنگي، اجتماعي و توسعه آگاهي خانواده نسبت به اهميت مقابله با جنگ نرم  برگزار گردید.

لازم به ذکر است دوره مذکور با تدریس دكتر خوش خبر برگزار شد و به شرکت کنندگان مدرک حضور در دوره اعطا می گردد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد