خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي " دستورالعمل کاهش جدايي در فضا" در فرودگاه تبريز
يک دوره آموزشي با عنوان " دستورالعمل کاهش جدايي در فضا" ويژه کارشناسان مراقبت پرواز در فرودگاه تبريز برگزار گرديد.

دوره مذکور با هدف آشنایی بیشتر کنترلرهای مراقبت پرواز با مختصات "فضای کنترلی در اختیار" و استفاده بهینه از فضا به منظور پذیرش ترافیک هوایی به مدت 30 ساعت برگزار گردید.

این دوره آموزشی با حضور  12  نفر از پرسنل ادارات مراقبت پرواز فرودگاههای تبریز و رشت برگزار شد که در پایان ضمن برگزاری آزمون به شرکت کنندگان مدرک پایان دوره اعطا خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد