خبر خبر

فرودگاه تبريز ميزبان روسا و مسئولين آموزش فرودگاههاي کشور
هشتمين کارگاه آموزشي روسا و مسئولين آموزش شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران به مدت 3 روز در فرودگاه تبريز برگزار مي گردد.

این کارگاه آموزشی با هدف ارتقاء سطح دانش مسئولین آموزش فرودگاههای کشور و از روز سه شنبه مورخ 9/11/97 به میزبانی فرودگاه تبریزآغاز می شود و تا روز پنجشنبه ادامه خواهد یافت.

این کارگاه آموزشی با حضور علی اکبر دلوریان زاده مدیر کل آموزش و توسعه نیروی انسانی و هم چنین ابراهیم مرادی عضو هيات مديره و راهبر امور هوانوردي شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران برگزار می گردد که برگزاری جلسه پرسش و پاسخ مدیر کل آموزش و توسعه نیروی انسانی شرکت فرودگاه ها و ناوبری ایران با پرسنل اداره کل فرودگاههای استان درحاشیه این کارگاه آموزشی خواهد بود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد