خبر خبر

طراحي و ايجاد اتاق سيگار در سالن ترانزيت پروازهاي بين المللي
به منظور تامين رفاه و آسايش مسافرين فرودگاه بين المللي شهيد مدني تبريز، يک اتاق سيگار در سالن ترانزيت خارجي فرودگاه تبريز ايجاد شد.

این اتاق در راستای طرح تحول خدمات فرودگاهی در متراژ 15 متر مربع مطابق با استانداردهای روز و مجهز به هواکش مناسب، کولرگازی و نمایشگر اعلان پرواز می باشد.

لازم به ذکر است پیش از این یک اتاق سیگار دیگر در محوطه عمومی ترمینال 4 فرودگاه تبریز ایجاد شده بود.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد