خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي " سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران " در فرودگاه تبريز
يک دوره آموزشي با عنوان " سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران (الزامات و ضرورتها2) " در فرودگاه تبريز برگزار گرديد.

این دوره آموزشی ویژه مدیران اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی به مدت 8 ساعت و با هدف تبیین هرچه بیشتر مفاهيم تحول نوسازي (مدرنيزاسيون) ، توسعه، تغيير و فرآيند تدوين و معرفي ابعاد سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، سيستم ارزيابي و نظارت راهبردي بر آن برگزار گردید.

دوره مذکور با تدریس دكتر بشيري و با همكاري مركز آموزش و پژوهش سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي برگزار گردید و به شرکت کنندگان گواهی حضور در دوره اعطا خواهد شد

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد